وارونگی هوا

اثرات آلودکی هوا بر روی انسان

استفاده از ماسک چقدر ما را در برابر آلاینده ها مصون می دارد؟ در روز‌های به شدت آلوده تهران اکثر افراد با ماسک وارد کوچه و خیابان می‌شوند. برخی از ماسک‌ها معمولی هستند و برخی دیگر فیلتردار؛ این ماسک‌ها واقعا در برابر آلودگی هوای شدید تهران از ریه و قلب افراد مراقبت می‌کنند؟
۰ ۰